Latvian

Latvian

MAKŠKEREŠANA?

KATRAM, KAS VECAKS PAR 12 GADIEM UN KAS VELAS

ANGLIJA VAI VELSA MAKŠKERET LAŠUS, FORELES,

SALDUDENS ZIVIS VAI ZUŠUS, IR JABUT DERIGAI VIDES

AGENTURAS MAKŠKERNIEKU LICENCEI.

  • Makškernieku licences var iegadaties jebkura Anglijas un Velsas

pasta nodala. Derigas licences neuzradišanas sekas var but

apsudziba un naudas sods lidz £2500.

  • Makškernieku licence nedod Jums atlauju makškeret, tadel pirms

makškerešanas Jums ir nepieciešama udenstilpnes ipašnieka

atlauja.

  • Makškernieku licence nedod Jums tiesibas nemt zivis jebkura

udenstilpne. Tas ir atkarigs no vietejiem noteikumiem un Jums ir

jabut udenstilpnes, kura Jus makškerejat, ipašnieka atlaujai.

Jebkurš, kurš tiks piekerts zivju nemšana bez atlaujas var tikt

apsudzets saskana ar Zadzibas likumu.

Makškerešanas lieguma sezonas (meneši, kad makškerešana

NAV atlauta)

  • Makškerešanas lieguma sezonas eksiste visas Apvienotas Karalistes

upes un strautos. Šo lieguma sezonu termini vieteji atškiras, tadel

iesakam kontakteties ar savu vietejo Vides agenturu, lai iegutu vairak

informacijas. Attieciba uz kanaliem un stavošam udenskratuvem (tas

ieklauj visus ezerus un dikus), Jums jasazinas ar ipašnieku, lai

parliecinatos, ka vinu udenos nav lieguma sezona.

Ludzu, zvaniet Vides agenturai pa tel. 08708 506 506 pec

papildus informacijas, ja Jus neesat parliecinats par lieguma

sezonu jebkuros udenos.