Polish

Polish

ŁOWIENIE RYB?

KAŻDY, KTO MA UKOŃCZONE 12 LAT I KTO W ANGLII LUB

WALII CHCE ŁOWIĆ ŁOSOSIE, PSTRĄGI, RYBY

SŁODKOWODNE LUB WĘGORZE MUSI POSIADAĆ WAŻNĄ

KARTĘ WĘDKARSKĄ [ROD FISHING LICENCE] WYDANĄ

PRZEZ AGENCJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA [ENVIRONMENT

AGENCY].

  • Kartę wędkarską [Rod Licence] można otrzymać w urzędach

pocztowych na terenie całej Anglii i Walii. Brak ważnej karty będzie

skutkował wniesieniem oskarżenia i grzywną do £2.500.

  • Jednakże sama karta wędkarska nie daje jeszcze możliwości

łowienia ryb gdyż najpierw należy uzyskać zezwolenie właściciela

akwenu.

  • Karta wędkarska nie uprawnia do połowu ryb we wszystkich wodach.

Zależy to od lokalnych przepisów, a ponadto trzeba mieć zezwolenie

właściciela akwenu na łowienie. Każdy, kto zostanie zatrzymany na

łowieniu bez zezwolenia podlega prawu na mocy Ustawy o

kradzieżach.

Sezon ochronny (Miesiące, w których połów ryb jest

ZAKAZANY)

  • Sezony ochronne dotyczą wszystkich rzek i strumieni w całym

Zjednoczonym Królestwie. Czas trwania sezonu ochronnego może

różnić lokalnie, stąd radzimy skontaktować się z miejscowym Biurem

Agencji Ochrony Środowiska by uzyskać więcej szczegółów. W

przypadku łowienia ryb w kanałach i wodach stojących, w tym w

jeziorach i stawach, należy skontaktować się z ich właścicielami, aby

upewnić się czy w obecnej chwili nie obowiązuje na tych wodach

okres ochronny.

W przypadku wątpliwości, czy na danym akwenie nie

obowiązuje sezon ochronny prosimy o kontakt telefoniczny z

Agencją Ochrony Środowiska pod numerem 08708 506 506.